Payrolling houdt in dat je het juridisch werkgeverschap uit handen geeft en jouw werknemers bij XcitePayrolling in dienst komen. Je bent dus verzekerd van eigen personeel, maar wij nemen de risico’s en lasten van het werkgeverschap van jou over, ook bij complexe verloningsvraagstukken. Voor iedere opdracht gaan we keer op keer weer op zoek naar de ideale totaaloplossing. Flexibiliteit voor de opdrachtgever is hierbij het allerbelangrijkst, hierbij houden wij uiteraard rekening met alle wet- en regelgeving. Het resultaat hiervan is dat wij jou een grote mate van flexibiliteit kunnen bieden en je daarnaast geen omkijken meer heeft naar jouw salarisadministratie.


Flexibiliteit

Wanneer je jouw personeel op onze payroll plaatst neemt jouw flexibiliteit direct toe. Allereerst verzorgen wij alle administratieve verplichtingen voor jou, waardoor je jouw kostbare tijd flexibeler kunt indelen. Daarnaast profiteer je van alle andere voordelen in flexibiliteit die aan payrolling via ons zijn verbonden. Met de ingang van de Wet Werk en Zekerheid ben je sinds 1 juli 2015 verplicht jouw medewerkers al na drie contracten in twee jaar een vast contract geven. Via ons wordt deze periode met 3,5 jaar verlengd en is er maar liefst 5,5 jaar aan flexibele arbeid mogelijk.

Vrij van werkgeversrisico’s

Zodra je het juridisch werkgeverschap aan ons overdraagt loop je geen werkgeversrisico’s meer. Ziekte, verzuim en leegloop komen allemaal voor onze rekening. Daarnaast zorgen wij voor de fiscale afdracht van de verschuldigde premies en de uitbetaling van vakantiegeld. Je betaalt ons een vast tarief en bespaart hierdoor veel tijd. Wij zorgen voor de salarisbetalingen en de doorbetaling bij bijvoorbeeld ziekte. Aangezien je alleen gewerkte uren betaalt, kun je een zieke werknemer heel voordelig vervangen!

De payrollkrachten krijgen arbeidsovereenkomsten aangeboden op basis van de voorwaarden van de NBBU-cao. Een payrolldienstverlener die is aangesloten bij de NBBU heeft de belangen van medewerkers en opdrachtgevers duidelijk voor ogen en garandeert beide partijen zekerheid, kwaliteit en financiële betrouwbaarheid. Leden van de NBBU worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Deze certificerende instelling controleert ondernemingen op toepassing van wetten en regelgeving en toepassing van de NBBU-cao. Bij een positieve uitslag van de controles mag het bedrijf zich NBBU-lid blijven noemen. Alle werkprocessen van XcitePayrolling zijn ISO-gecertificeerd en om onze NEN 4400-1-certificaat te behouden worden we jaarlijks ge-audit.

Wijzigingen in wet- en regelgeving implementeren wij direct en je bent gevrijwaard van elke vorm van inlenersaansprakelijkheid. Een geruststellende gedachte!

Geen administratieve rompslomp

Wij nemen direct jouw volledige personeels- en salarisadministratie over. Dit houdt in dat alle werkzaamheden met betrekking tot jouw personeel voortaan onze verantwoordelijkheid zijn. Je kunt hierbij denken aan arbeidsovereenkomsten, salarisbetalingen, loonstroken, jaaropgaven, loonbelasting, sociale afdrachten, cao- en wetswijzigingen, verzuimbeheer, loondoorbetaling bij ziekte, pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, vakantiedagenregistratie en de uitbetaling van vakantiegeld.

Voor tijdverantwoording gebruiken wij een digitaal urenregistratiesysteem (werkuren). Bij een contracturenmodel hoeven er geen uren doorgegeven worden, deze worden standaard uitbetaald. Je geeft eenvoudig, periodiek de uren van uw werknemers digitaal door. Deze gegevens worden door onze afdeling Verloning & Facturatie gecontroleerd waarna de digitale factuur (desgewenst in PDF of XML) wordt gegenereerd en de salarissen aan de payrollkrachten worden uitbetaald.

Gemak voor jouw werknemers

Jouw werknemers merken nauwelijks dat ze officieel op onze payroll staan. Hun werkplek, leidinggevende en arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde. Via XcitePayrolling profiteren jouw werknemers van een vast loket voor alle vragen met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden, de cao, loonstrook en pensioenopbouw. Zij kunnen hiervoor altijd telefonisch en per e-mail bij ons terecht.

Tariefstelling

Je betaalt een vast, duidelijk, all-in, vast payrolltarief per medewerker, per gewerkt uur. Alle kosten met betrekking tot het salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, sociale lasten, belastingen, pensioen- en verzekeringspremies zijn hierbij inbegrepen. Er zijn geen verborgen kosten en je komt nooit voor financiële verrassingen te staan. Je geeft simpelweg de gewerkte uren digitaal aan ons door en ontvangt periodiek een overzichtelijke factuur van ons. Je weet precies waar je financieel aan toe bent en kunt gemakkelijker budgetteren.

 • Uitbetaling salaris
 • Afdracht loonbelasting
 • Reservering vakantiedagen
 • Reservering vakantiegeld
 • Reservering feestdagen conform NBBU
 • Afdracht WAO / WIA
 • Afdracht ZVW werkgeversbijdrage
 • Afdracht WW premie
 • Ziektereservering
 • Reservering scholing 1,02%
 • Pensioenopbouw STIPP na 26 weken
 • Ziektebegeleiding Wet Poortwachter
 • Wachtdagcompensatie
 • Uitkering ziekte, gegarandeerd 91%
 • Arbokosten gedekt
 • Helpdesk voor personeelsvragen
 • 2 wachtdagen payrollkrachten (bij ziekte)
 • CAO-NBBU
 • Aanmelden met terugwerkende kracht uitgesloten
 • Urendeclaraties payrollkracht digitaal
 • Bijzonder verlof
 • 2 weken verloningstermijn payrollmedewerker
 • Verstrekken salarisspecificaties per email
 • Verstrekken jaaropgave per email
 • Facturatie aan opdrachtgever per email
 • Vast contactpersoon XcitePayrolling HR-zaken
 • NBBU cao-afdracht
 • Actuele kennis van wet- en regelgeving
 • Managementinformatie optioneel
 • 14 dagen betalingstermijn opdrachtgever
 • NEN 4400-1 certificering
 • Optionele transitievergoeding
 • Helpdesk voor personeelsvragen

XcitePayrolling kent jouw branche als geen ander en kan je met betrekking tot al jouw personeelszaken direct ontzorgen. Wij steken onze tijd en energie met veel plezier in jouw werknemers, zodat je je volledig kunt focussen op ondernemen!

Vraag een offerte aan met scherpe tariefstelling

De scherpste tarieven voor PAYROLLING | XCITEGROUP – We care – Zorgeloos ondernemen!

Het gemak van payrolling

Je voordelen op een rij

Wij rekenen hele gunstige tarieven voor de payroll dienstverlening. Hiermee ben je goedkoper uit. Vaak is dit goedkoper dan mensen dan mensen zelf op de loonlijst zetten.

Wij werken onder de NBBU-CAO waarbij we tot 5,5 jaar lang flexibele contracten kunnen aanbieden. Wij voldoen aan alle wetgeving. Hiermee zijn je medewerkers  volledig gedekt en verzekerd van salaris uitbetaling.

Wij nemen de juridische werkgeversverplichtingen over. Hiermee nemen wij ook alle werkgevers lasten over, financieel en administratief. Aan het einde van iedere gewerkte periode sturen wij een factuur. Deze is inclusief voor de gehele Payroll dienstverlening.

De uren die je bespaart doordat je de personeelsadministratie uitbesteed hebt of de kosten voor een salaris administrateur kun je bestaden aan je core business: het ondernemen.

Overige diensten van XCITEGROUP

Administratie

Altijd een up-to-date boekhouding. Wij regelen alle administratie voor je, facturatie, BTW aangifte, jaarafsluiting. Je communiceert makkelijk en snel met een mobiele app. Dit alles voor een klein, vast bedrag per maand.

SROI/Participatie

Wij willen mensen met een arbeidsachterstand een kans geven op de arbeidsmarkt. Wij zorgen dat het geregeld is.

Bemiddeling

Zonder tussenkomst van een bureau voorstellen bij een opdrachtgever.

×
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.