Payrolling houdt in dat u het juridisch werkgeverschap uit handen geeft en uw werknemers bij XcitePayrolling in dienst komen. U bent dus verzekerd van eigen personeel, maar wij nemen de risico’s en lasten van het werkgeverschap van u over, ook bij complexe verloningsvraagstukken. Voor iedere opdracht gaan we keer op keer weer op zoek naar de ideale totaaloplossing. Flexibiliteit voor de opdrachtgever is hierbij het allerbelangrijkst, hierbij houden wij uiteraard rekening met alle wet- en regelgeving. Het resultaat hiervan is dat wij u een grote mate van flexibiliteit kunnen bieden en u daarnaast geen omkijken meer heeft naar uw salarisadministratie.


Flexibiliteit

Wanneer u uw personeel op onze payroll plaatst neemt uw flexibiliteit direct toe. Allereerst verzorgen wij alle administratieve verplichtingen voor u, waardoor u uw kostbare tijd flexibeler kunt indelen. Daarnaast profiteert u van alle andere voordelen in flexibiliteit die aan payrolling via ons zijn verbonden. Met de ingang van de Wet Werk en Zekerheid bent u sinds 1 juli 2015 verplicht uw medewerkers al na drie contracten in twee jaar een vast contract geven. Via ons wordt deze periode met 3,5 jaar verlengd en is er maar liefst 5,5 jaar aan flexibele arbeid mogelijk.

Vrij van werkgeversrisico’s

Zodra u het juridisch werkgeverschap aan ons overdraagt loopt u geen werkgeversrisico’s meer. Ziekte, verzuim en leegloop komen allemaal voor onze rekening. Daarnaast zorgen wij voor de fiscale afdracht van de verschuldigde premies en de uitbetaling van vakantiegeld. U betaalt ons een vast tarief en bespaart hierdoor veel tijd. Wij zorgen voor de salarisbetalingen en de doorbetaling bij bijvoorbeeld ziekte. Aangezien u alleen gewerkte uren betaalt, kunt u een zieke werknemer heel voordelig vervangen!

De payrollkrachten krijgen arbeidsovereenkomsten aangeboden op basis van de voorwaarden van de NBBU-cao. Een payrolldienstverlener die is aangesloten bij de NBBU heeft de belangen van medewerkers en opdrachtgevers duidelijk voor ogen en garandeert beide partijen zekerheid, kwaliteit en financiële betrouwbaarheid. Leden van de NBBU worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Deze certificerende instelling controleert ondernemingen op toepassing van wetten en regelgeving en toepassing van de NBBU-cao. Bij een positieve uitslag van de controles mag het bedrijf zich NBBU-lid blijven noemen. Alle werkprocessen van XcitePayrolling zijn ISO-gecertificeerd en om onze NEN 4400-1-certificaat te behouden worden we jaarlijks ge-audit.

Wijzigingen in wet- en regelgeving implementeren wij direct en u bent gevrijwaard van elke vorm van inlenersaansprakelijkheid. Een geruststellende gedachte!

Geen administratieve rompslomp

Wij nemen direct uw volledige personeels- en salarisadministratie over. Dit houdt in dat alle werkzaamheden met betrekking tot uw personeel voortaan onze verantwoordelijkheid zijn. U kunt hierbij denken aan arbeidsovereenkomsten, salarisbetalingen, loonstroken, jaaropgaven, loonbelasting, sociale afdrachten, cao- en wetswijzigingen, verzuimbeheer, loondoorbetaling bij ziekte, pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, vakantiedagenregistratie en de uitbetaling van vakantiegeld.

Voor tijdverantwoording gebruiken wij een digitaal urenregistratiesysteem (werkuren). Bij een contracturenmodel hoeven er geen uren doorgegeven worden, deze worden standaard uitbetaald. U geeft eenvoudig, periodiek de uren van uw werknemers digitaal door. Deze gegevens worden door onze afdeling Verloning & Facturatie gecontroleerd waarna de digitale factuur (desgewenst in PDF of XML) wordt gegenereerd en de salarissen aan de payrollkrachten worden uitbetaald.

Gemak voor uw werknemers

Uw werknemers merken nauwelijks dat ze officieel op onze payroll staan. Hun werkplek, leidinggevende en arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde. Via XcitePayrolling profiteren uw werknemers van een vast loket voor alle vragen met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden, de cao, loonstrook en pensioenopbouw. Zij kunnen hiervoor altijd telefonisch en per e-mail bij ons terecht.

Tariefstelling

U betaalt een vast, duidelijk, all-in, vast payrolltarief per medewerker, per gewerkt uur. Alle kosten met betrekking tot het salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, sociale lasten, belastingen, pensioen- en verzekeringspremies zijn hierbij inbegrepen. Er zijn geen verborgen kosten en u komt nooit voor financiële verrassingen te staan. U geeft simpelweg de gewerkte uren digitaal aan ons door en ontvangt periodiek een overzichtelijke factuur van ons. U weet precies waar u financieel aan toe bent en kunt gemakkelijker budgetteren.

 • Uitbetaling salaris
 • Afdracht loonbelasting
 • Reservering vakantiedagen
 • Reservering vakantiegeld
 • Reservering feestdagen conform NBBU
 • Afdracht WAO / WIA
 • Afdracht ZVW werkgeversbijdrage
 • Afdracht WW premie
 • Ziektereservering
 • Reservering scholing 1,02%
 • Pensioenopbouw STIPP na 26 weken
 • Ziektebegeleiding Wet Poortwachter
 • Wachtdagcompensatie
 • Uitkering ziekte, gegarandeerd 91%
 • Arbokosten gedekt
 • Helpdesk voor personeelsvragen
 • 2 wachtdagen payrollkrachten (bij ziekte)
 • CAO-NBBU
 • Aanmelden met terugwerkende kracht uitgesloten
 • Urendeclaraties payrollkracht digitaal
 • Bijzonder verlof
 • 2 weken verloningstermijn payrollmedewerker
 • Verstrekken salarisspecificaties per email
 • Verstrekken jaaropgave per email
 • Facturatie aan opdrachtgever per email
 • Vast contactpersoon XcitePayrolling HR-zaken
 • NBBU cao-afdracht
 • Actuele kennis van wet- en regelgeving
 • Managementinformatie optioneel
 • 14 dagen betalingstermijn opdrachtgever
 • NEN 4400-1 certificering
 • Optionele transitievergoeding
 • Helpdesk voor personeelsvragen

XcitePayrolling kent uw branche als geen ander en kan u met betrekking tot al uw personeelszaken direct ontzorgen. Wij steken onze tijd en energie met veel plezier in uw werknemers, zodat u zich volledig kunt focussen op ondernemen!

Vraag een offerte aan met scherpe tariefstelling

De scherpste tarieven voor PAYROLLING | XCITEGROUP – We care – Zorgeloos ondernemen!

Het gemak van payrolling

Je voordelen op een rij

Wij rekenen hele gunstige tarieven voor de payroll dienstverlening. Hiermee ben je goedkoper uit. Vaak is dit goedkoper dan mensen dan mensen zelf op de loonlijst zetten.

Wij werken onder de NBBU-CAO waarbij we tot 5,5 jaar lang flexibele contracten kunnen aanbieden. Wij voldoen aan alle wetgeving. Hiermee zijn je medewerkers  volledig gedekt en verzekerd van salaris uitbetaling.

Wij nemen de juridische werkgeversverplichtingen over. Hiermee nemen wij ook alle werkgevers lasten over, financieel en administratief. Aan het einde van iedere gewerkte periode sturen wij een factuur. Deze is inclusief voor de gehele Payroll dienstverlening.

De uren die je bespaart doordat je de personeelsadministratie uitbesteed hebt of de kosten voor een salaris administrateur kun je bestaden aan je core business: het ondernemen.

Overige diensten van de XCITEGROUP

Administratie

Altijd een up-to-date boekhouding. Wij regelen alle administratie voor je, facturatie, BTW aangifte, jaarafsluiting. Je communiceert makkelijk en snel met een mobiele app. Dit alles voor een klein, vast bedrag per maand.

Factoring

Geen lange betalingstermijnen meer en geen risico van onbetaalde facturen. Wij betalen je factuur binnen 3 dagen.

Bemiddeling

Zonder tussenkomst van een bureau voorstellen bij een opdrachtgever.

×
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.